4.7.18 Fotogalería sessió inaugural   / Fotogalería sesión inaugural

5.7.18 Fotogalería sessions matinals / Fotogalería sesiones matinales

 

5.7.18 Fotogalería sessions de tarda / Fotogalería sesiones de tarde

6.7.18 Sopar-experiència amb Alfons Cornella / Cena-experiencia con Alfons Cornella

 

6.7.18 Fotogalería sessions matinals / Fotogalería sesiones matinales