CATALÀ

S’inaugura la tercera edició del Forum Edita al Saló de Cròniques de l’Ajuntament de Barcelona, presidit, entre altres personalitats, per Markus Dohle, CEO del grup editorial Random House Mondadori.

MARKUS DOHLE: “El sector editorial està vivint en el seu millor moment dels darrers cinquanta, o potser, dels cinc-cents anys”.

Amb aquesta declaració ha iniciat la seva intervenció Markus Dhole la cerimònia d’obertura  de  la tercera edició del Forum Edita Barcelona. Presidit per Patrici Tixis, President del Gremi d’Editors de Catalunya, Jaume Casals, Rector de la Universitat Pompeu Fabra Barcelona School of Management i Joan Subirats, Comissionat de Cultura de l’Ajuntament de Barcelona, entre altres autoritats, l’acte ha tingut lloc al Saló Cròniques de l’Ajuntament de Barcelona, i s’han donat cita representants del sector editorial, editors, llibreters i distribuïdors, entre d’altres.

Joan Subirats, ha declarat que “estem en un moment crític en tots els àmbits de la cultura. El que volem tots és repensar els paradigmes i veure si el model que es feia servir a principis del segle XXI ha de seguir igual. Segurament, no. El Forum Edita és una oportunitat d’or per seguir treballant sobre totes aquestes qüestions.”

Per la seva banda, el Rector de la Universitat, Jaume Casals ha afirmat que “segurament la relació de les persones amb els llibres canviarà però la gent més jove ha perdut la passió, i és important recuperar-la.”

Patrici Tixis, com a un dels membres organitzador de les jornades, ha declarat que “Forum Edita va començar fa tres anys, amb la complicitat de l’Ajuntament de Barcelona. Les primeres pedres per posar en marxa el projecte de la Barcelona Literària.”

Tot seguit, ha tingut lloc una conversa entre Sergio Vila-Sanjuán y Markus Dohle, on el CEO del grup editorial Penguin Random House ha volgut aprofundir davant el seu optimisme sobre un sector afectat per diversos factors com ara la pirateria, l’adaptació als nous formats i el baix índex de lectura, entre d’altres. Ha analitzat i raonat la seva visió sobre les virtuts que tant els nous formats com les noves tecnologies ens brinda.

“La població mundial ha crescut. L’alfabetització creix. El mercat internacional ha crescut els darrers cinquanta anys.  El mercat del llibre ha crescut a escala internacional. Ara disposem del llibre físic i de l’e-book. Ens podem aprofitar tant del model tradicional alhora que també del digital. Les vendes en paper suposen actualment el 80% respecte a les vendes en e-book. Això significa que ambdós formats poden coexistir.”

“Els llibres per a nens i joves estan esdevenint un creixement més ràpid. Estan envoltats de pantalles i volen llegir llibres físics. Hi ha una futura generació de lectors. Però és cert que tenim molts competidors. Les xarxes socials, el telèfon mòbil, la televisió, estan molt presents i resulta un repte per a la nostra indústria.”

“Els audiollibres -tot i que a Espanya encara no resulta gaire popular- ens permeten reviure l’experiència primitiva d’escoltar històries. Desconec cap a on anem, però hi ha un augment de vendes molt important. Els audiollibres augmenten un 20% cada any. Té més futur que l’e-book.”

“L’e-commerce és una distribució ràpida i eficaç que ens permet arribar a més gent. Els llibres en anglès estan arribant a més de 200 països, digitalment i físicament. Amazon ha aportat molta innovació i ha entrat a països on no hi havia infraestructura, i ha canviat el mercat. És un repte.”

“Els llibreters segueixen sent prescriptors. Donem suport a tota la comunitat de petites llibreries, però alhora, a Amazon.”

“El castellà és una oportunitat als Estats Units. També hi ha espai per créixer en el món editorial a l’Estat espanyol. El món de l’edició no és global per naturalesa. Volem participar dins el discurs local de cada societat. Volem fer costat a la cultura local i només es pot fer sent descentralitzats.”

“La ciència ha demostrat que la lectura en fa més llestos, més empàtics i també més humans.”

La trobada, organitzada pel Gremi d’Editors de Catalunya i el Màster d’Edició de la Universitat Pompeu Fabra, tindrà lloc els dies 5 i 6 de juliol a la ciutat de Barcelona.

FORUM EDITA va néixer l’any 2016, fruit de la necessitat de crear una plataforma de debat sobre el sector editorial en totes les seves dimensions, en el qual tots els integrants de la indústria de l’edició poguessin debatre i compartir aquelles inquietuds que envolten un dels sectors que més transformacions ha patit en els últims anys: el foment a la lectura, els nous formats, la lluita contra la pirateria, la renovació del sector, les tendències, així com les incògnites de futur.

Situat a Barcelona, el FORUM EDITA entronca amb la capitalitat editorial internacional en llengua espanyola i també catalana de la ciutat, reafirmada per la seva integració a la Xarxa de Ciutats de la Literatura UNESCO. Organitzat pel Gremi d’Editors de Catalunya i la UPF Barcelona School of Management, a través del seu Màster d’Edició, compta també amb el patrocini de l’Ajuntament de Barcelona i la col·laboració de l’Associació d’Editors en Llengua Catalana, CEDRO, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, el Ministeri de Cultura i Esport, i la Federación de Gremios de Editores de España.

_________________

CASTELLANO

FORUM EDITA BARCELONA 2018                                                         

Se inaugura la tercera edición del Forum Edita en el Saló de Cròniques, de l’Ajuntament de Barcelona, en un acto presidido, entre otras personalidades, por Markus Dohle, CEO del grup editorial Random House Mondadori.

 

MARKUS DOHLE: “El sector editorial está viviendo su mejor momento de los últimos cincuenta, o tal vez, de los últimos quinientos años”.

Con esta declaración ha iniciado su intervención Markus Dohle, en la ceremonia de apertura de la tercera edición del Forum Edita Barcelona. Presidido por Patrici Tixis, Presidente del Gremi d’Editors de Catalunya, Jaume Casals, Rector de la Universitat Pompeu Fabra Barcelona School of Management i Joan Subirats, Comisionado de Cultura de l’Ajuntament de Barcelona, entre otras autoridades, el acto ha tenido lugar en el Saló de Cròniques del Ajuntament de Barcelona, lugar en el que se han dado cita representantes del sector editorial, editores, libreros y distribuidores, entre otros.

Joan Subirats, ha declarado que “estamos en un momento crítico en todos los ámbitos de la cultura. Lo que todos deseamos es repensar los paradigmas y ver si el modelos que se utilizaba a principios del siglo XXI debe seguir igual. Seguramente no. El Forum Edita es una oportunidad de oro para seguir trabajando sobre todas estas cuestiones.”

Por su parte, el Rector de la Universidad Pompeu Fabra, Jaume Casals ha afirmado que “seguramente la relación entre las personas y los libros cambiará pero es cierto que la gente más joven ha perdido la pasión, y es importante recuperarla”.

Patrici Tixis, com a uno de los miembros organizadores de las jornadas, ha declarado que “el Forum Edita empezó hace tres años, con la complicidad del Ajuntament de Barcelona. Las primeras piedras para poner en marcha el proyecto de la Barcelona Literaria”.

Acto seguido, ha tenido lugar una conversación entre Sergio Vila-Sanjuán y Markus Dohle, en la que el CEO del grupo editorial Penguin Random House, ha querido profundizar ante su optimismo sobre un sector afectado por diversos factores como la piratería, la adaptación a los nuevos formatos i el bajo índice de lectura, entre otros. Ha analizado y razonado su visión sobre las virtudes que tanto los nuevos formatos como las nuevas tecnologías nos brinda.

“La población mundial ha crecido. La alfabetización crece. El mercado internacional ha crecido en los últimos cincuenta años. El mercado del libro, ha crecido a nivel internacional. Ahora disponemos de dos formatos, el libro físico y el e-book. Podemos aprovecharnos del modelo tradicional y ahora también del e-book. Actualmente las ventas en papel suponen el 80% respecto a las ventas de e-book. Eso significa que ambos formatos pueden coexistir.”

“Los libros para niños y jóvenes están teniendo un crecimiento más veloz. Están rodeados de pantallas y quieren leer libros físicos. Hay una futura generación de lectores. Pero es cierto que tenemos muchos competidores. Las redes sociales, el teléfono móvil, la televisión, están muy presentes y resulta un reto para nuestra industria.”

“Los audiolibros -a pesar de que en España no resulta muy popular- nos permiten revivir la experiencia primitiva de escuchar historias. No sé hacia donde vamos, pero hay un aumento de ventas muy importante. Los audiolibros aumentan un 20% cada año. El audiolibro tiene más futuro que el ebook.”

“El e-comerce es una distribución rápida y eficaz, que nos permite llegar a más gente. Los libros en inglés están llegando a más de 200 países, digital y físicamente. Amazon nos ha traído mucha innovación y ha entrado en países donde no había infraestructura, y ha cambiado el mercado. Es un reto.”

“Los libreros siguen siendo prescriptores. Apoyamos toda la comunidad de pequeñas librerías y,a la vez, a Amazon.”

“El castellano es una oportunidad en Estados Unidos. También hay espacio para crecer en el mundo editorial español. El mundo de la edición no es global por naturaleza. Queremos participar en el discurso local de cada sociedad. Queremos apoyar la cultura local y solo se puede hacer siendo descentralizados.”

“La ciencia ha demostrado que la lectura nos hace más listos, más empáticos y también más humanos.”

El encuentro, organizado por el Gremi d’Editors de Catalunya y el Master de Edición de la Universitat Pompeu Fabra, tendrá lugar los días 5 y 6 de julio, en la ciudad de Barcelona.

 

FORUM EDITA nació en el año 2016, fruto de la necesidad de crear una plataforma de debate sobre el sector editorial en todas sus dimensiones, en el que todos los integrantes de la industria de la edición pudiesen debatir y compartir aquellas inquietudes que rodean a uno de los sectores que más transformaciones ha sufrido en los últimos años: el fomento a la lectura, los nuevos formatos, la lucha contra la piratería, la renovación del sector, las tendencias, así como las incógnitas de futuro.

Ubicado en Barcelona, el FORUM EDITA entronca con la capitalidad editorial internacional en lengua española y también catalana de la ciudad, reafirmada por su integración en la Red de Ciudades de la Literatura UNESCO. Organizado por el Gremi d’Editors de Catalunya y la UPF Barcelona School of Management, a través de su Máster de Edición, cuenta también con el patrocinio del Ayuntamiento de Barcelona y la colaboración de la Associació d’Editors en Llengua Catalana, CEDRO, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, el Ministerio de Cultura y Deporte, y la Federación de Gremios de Editores de España.